วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2/ภาคเรียนที่ 2

วันที่ 30 ตุลาคม 2555
-เข้าพบฝ่ายปกครองเพื่อรับทราบถึงภาระงานด้านฝ่ายปกครอง
-เช็คชื่อนักเรียนในแถวตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้นม.503และนักเรียนชั้นม.505
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเก็บหนังสือเก่าเข้าห้องเก็บของ

1 ความคิดเห็น:

  1. อาทิตย์หน้า ถ้าไม่ติดอะไรอาจารย์จะไปนิเทศนะค่ะ. ส่งตารางสอนมาหน่อยนะค่ะ

    ตอบลบ