วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. ควรมีการบันทึกภาระงานในแต่ละวัน โดยเพิ่มปัญหาอุปสรรคที่พบเจอ บันทึกหลังการสอน และต้องการความช่วยเหลือด้านใดบ้าง อาจารย์จะเข้ามานิเทศในนี้บ่อยๆค่ะ


    ให้กำลังใจ คุณครูน่ะคะ

    ตอบลบ